I. Cơ sở pháp lý cơ bản để xúc tiến triển khai dự án điện mặt trời

Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg – 12/04/2017 – Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Namhttps://drive.google.com/file/d/1gPMvocgOw1OLQ1lzEGeQyYexg--0DtKT/view?usp=sharing
Thông tư số: 16/2017/TT-BCT – Quy Định Về Phát Triển Dự Án Và Hợp Đồng Mua Bán Điện Mẫu Áp Dụng Cho Các Dự Án Điện Mặt Trời
Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg – Sửa đổi, bổ sung quyết định số 11 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời ở Việt NamCơ sở pháp lý cơ bản để xúc tiến triển khai dự án điện mặt trời
Quyết định số 05/2019/TT-BCT – Sửa đổi, bổ sung thông tư 16/2017/TT-BCT về quy định phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trờiCơ sở pháp lý cơ bản để xúc tiến triển khai dự án điện mặt trời
Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án phát triển điện mặt trời trên mái nhà.Cơ sở pháp lý cơ bản để xúc tiến triển khai dự án điện mặt trời

II. Hệ thống điện mặt trời hòa lưới (On-Grid) là gì ?

Hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời sẽ nhận bức xạ mặt trời và chuyển hóa thành nguồn điện một chiều (DC). Nguồn điện một chiều (DC) sẽ được bộ inverter chuyển đổi thành nguồn điện xoay chiều (AC) và hòa vào nguồn điện lưới để cung cấp cho tải tiêu thụ gọi là Hệ thống điện mặt trời hòa lưới.

Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống điện mặt trời hòa lưới

– Các tấm pin hấp thụ ánh sáng mặt trời và chuyển hóa quang năng thành điện năng một chiều (DC)

– Inverter chuyển đổi dòng điện một chiều (DC) thành dòng điện xoay chiều (AC);

– Điện xoay chiều (AC) cung cấp điện cho các tải tiêu thụ trong gia đình, tòa nhà của doanh nghiệp…;

– Khi công suất sinh ra từ hệ thống lớn hơn công suất tiêu thụ của các tải tiêu thụ, phần điện dư sẽ được đẩy lên lưới điện quốc gia để bán lại cho EVN;

– Khi công suất sinh ra từ hệ thống nhỏ hơn công suất tiêu thụ của các tải tiêu thụ, phần điện thiếu sẽ được bù bằng điện lưới hoàn toàn tự động.

III. BẢO ĐỊNH SOLAR xin gửi đến Quý khách hàng tham khảo hệ thống điện 1 pha cũng như lợi ích, hiệu quả khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời hòa lưới áp mái: